DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
VĂN BẢN
14/04/2016, 11:22
 Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ...
12/04/2016, 16:15
 Chế độ chi trả giờ dạy của GV làm chủ tịch công đoàn ...
24/02/2016, 13:30

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, ...

15/12/2015, 15:26
Cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo ...
16/09/2015, 15:22

Các văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

          Tải File Hướng dẫn

 

...
15/09/2015, 20:21

Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

15/09/2015, 19:33

Bộ giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số: 5363/QĐ-BGDĐT, ngày 14 ...

06/09/2015, 21:45

Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT. Ngày22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định ...

03/09/2015, 14:16

Căn cứ Công văn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394784
Đang trực tuyến 1031