DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
KẾ HOẠCH
12/03/2017, 16:32
Hình thức tổ chức lớp học hằng năm được đổi mới và đa dạng hơn, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng, tăng ...
11/03/2017, 10:12

Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban ...

11/03/2017, 09:53
Căn cứ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm ở các lớp làm sáng ...
16/04/2016, 10:24
Căn cứ công văn 457/SGDĐT- GDTrH
11/04/2016, 21:05
 Phân tích, thảo luận những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong ...
09/12/2015, 14:37
 Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I. Qua đó có kế hoạch để tiếp tục ...
25/10/2015, 09:24
 Với mục tiêu là giáo dục học sinh theo ...
27/09/2015, 22:09
Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, ...
17/09/2015, 17:20

Hướng dẫn  

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1402798
Đang trực tuyến 663