DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
16/03/2017, 09:00
Căn cứ vào Điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (Khóa X),
19/02/2016, 11:11
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông và trật tự an toàn trường học năm học 2015-2016.... ...
19/02/2016, 09:45

Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường. Đảng ...

18/10/2015, 13:31
Tổ chức giám sát đảng viên trong chi bộ việc thực hiện tốt chủ ...
08/09/2015, 20:51
Hướng dẫn kiểm tra Đảng viên theo điều 30 điều lệ Đảng,  ...
03/09/2015, 21:11
 Căn cứ vào điều lệ của Đảng và hướng dẫn của TW nhằm thực ...
16/08/2015, 21:10
Đại hội chi bộ THPT Nguyễn Trường Tộ, diễn ra vào tháng 5 năm 2015. Đã bầu cấp ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 3 đ/c ...
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394775
Đang trực tuyến 1022