DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Giới thiệu
THPT Nguyễn Trường Tộ.
Thành lập ngày 09 tháng 8 năm 2005, theo quyết định số 1405/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk , chính thức đi vào hoạt động tháng 9 năm 2005.

   Các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới:

I. NHIỆM VỤ :

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

- Tổng số CB,GV,CNV:

Năm học

Tổng số

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Hợp đồng

2005 - 2006

16

02

11

03

4

2006 - 2007

27

02

20

05

5

2007 – 2008

38

02

30

06

5

2008 – 2009

41

02

33

06

5

2009 – 2010

42

02

34

06

5

2010 - 2011

45

02

36

07

6

2011 – 2012

47

03

37

07

6

2012 – 2013

46

03

36

07

6

2013 – 2014

44

03

34

07

6

2014 – 2015

46

03

36

07

6

- Tổng số Học sinh qua các năm học:

NĂM HỌC

SỐ LỚP THPT

SỐ HS THPT

2005 - 2006

9

336

2006 - 2007

17

681

2007 – 2008

20

867

2008 – 2009

19

806

2009 – 2010

19

758

2010 - 2011

19

756

2011 – 2012

19

747

2012 – 2013

20

711

2013 – 2014

20

755

2014 – 2015

19

610

 

- Những thành tích đạt được qua các năm học:

 

Năm học

Thành tích tập thể

Thành tích cá nhân

2005 - 2006

- Chi bộ: Huyện ủy M’drăk tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh

-  Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 81,25%

- Học lực khá, giỏi chiếm 18,97%

2006 - 2007

- Huyện ủy M’drăk tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh

-  Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 66,1%

- Học lực khá, giỏi chiếm 17,9%

2007 – 2008

- Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 59,6%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 5,27%

- Học lực khá, giỏi chiếm 14,4%

2008 – 2009

-  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 67%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 24,4%

- Học lực khá, giỏi chiếm 17,2%

2009 – 2010

- Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt loại Khá; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tặng giấy khen đơn vị 3 năm liền 2008- 2010 thực hiện Xuất sắc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 91,4%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 38,1%

- Học sinh giỏi cấp trường: 10

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 2

2010 - 2011

- Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 88,2%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 23 của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 44,4%

- Học sinh giỏi cấp trường: 12

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 5

2011 – 2012

- Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 98,35%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: khá cao so với mặt bằng của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 51,06%

- 7 SKKN đạt giải tỉnh

- Học sinh giỏi cấp trường: 15

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 14

2012 – 2013

- Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến; công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 95,85%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 16 của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 54,76%

- 7 SKKN đạt giải tỉnh

- Học sinh giỏi cấp trường: 14

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 11

2013 – 2014

- Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến

- Trường đỗ tốt nghiệp tỷ lệ: 91%

- Kết quả thi Đại học, Cao đẳng: đứng thứ 15 của tỉnh

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 79,55%

- 4 SKKN đạt giải tỉnh

- 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Học sinh giỏi cấp trường: 14

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 6

2014 - 2015

- Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đánh giá xếp loại thi đua nhà trường đạt tập thể Lao động Tiến tiến

- Kết quả đậu tốt nghiệp: 71,43%

- Giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 67,57%

- 7 SKKN đạt giải tỉnh

- Học sinh giỏi cấp trường: 14

- Học sinh giỏi cấp tỉnh : 6

Cơ sở đầu tiên mới thành lập

 2. Định hướng phát triển từ năm 2015 – 2020:

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục gắn với việc chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá các điều kiện giáo dục. Từng bước đưa giáo dục của Huyện M’drak phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH xây dựng quê hương  M’drăk văn minh giàu đẹp.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà một cách thực chất.

Đẩy mạnh việc dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Xây dựng trường  trọng điểm vùng kinh tế 715 A, B,C.

 Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.


  
 

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1594778
Đang trực tuyến 3977