DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
Cấp ủy Chi bộ THPT Nguyễn Trường Tộ
Đại hội chi bộ THPT Nguyễn Trường Tộ, diễn ra vào tháng 5 năm 2015. Đã bầu cấp ủy chi bộ Nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 3 đ/c
 
 Stt Họ và tên Chữ vụ trong đảng
 01 Đ/c Nguyễn Cảnh Hải Bí thư chi bộ
02

 Đ/c Lê Ngọc Tuyến  

 P - Bí thư Chi bộ
 03 Đ/c Phạm Thị Mây Ủy viên 

 DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TÍNH ĐẾN THÁNG 3 / 2017 

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394965
Đang trực tuyến 1212