DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
ĐOÀN TN
Kế hoạch hoạt động của đội thanh niên xung kích năm học 2015-2016
Tạo môi trường xung kích – tình nguyện cho tất cả các bạn ĐVTN tham gia các hoạt động phong trào. Giáo dục các kỹ năng sống , kỹ năng hoạt động phong trào. Tuyên truyền rộng rãi tới ĐVTN.
 

DANH SÁCH ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH

(Kèm theo Quyết định số: 03-QĐ/ĐTN, ngày 31/8/2015)

 

 stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
 1 Võ Văn Tiến Giáo viên Đội trưởng
 2 Trần Thị Tuyết Học sinh P. Đội trưởng
 3 Vũ Đức Sơn Học Sinh P. Đội trưởng
 4 Trần Thị Yến Học Sinh Thành viên
 5 Trần Mạnh Hùng  Học Sinh Thành viên
 6 Đoàn Nguyễn Văn Huy  Học Sinh Thành viên
 7 Nguyễn Thị Thảo  Học Sinh Thành viên
 8 Tô Văn Hiếu  Học SinhThành viên 
 9 Lê Thị Lý  Học Sinh Thành viên
 10 Bùi Thị Thùy Trang  Học Sinh Thành viên
 11 Đinh Vũ Đồng  Học SinhThành viên
 12 Hồ Thị Cúc  Học SinhThành viên
  13  Vũ Thế Hoàng  Học Sinh Thành viên
 14 Nguyễn Thị Nhung Học Sinh Thành viên
 15 Lê Đức Tường Học Sinh Thành viên
 16 Hoàng Vũ Tuân Học Sinh Thành viên
 17 Hồ Thị Mai Loan Học Sinh Thành viên
 18 Lê Trọng Tấn Học Sinh Thành viên
 19 Nguyễn Thị Ngọc Loan Học Sinh Thành viên
 20 Lê Văn Linh Học Sinh Thành viên
 21 Nguyễn Thị My Học Sinh Thành viên
 22 Hồ Dương Lan Anh Học Sinh Thành viên
 23 Hồ Tùng Dương Học SinhThành viên 
 24 Nguyễn Thị Hương Học Sinh Thành viên
 25 Hồ Phương Thảo Học Sinh Thành viên
 26 Nguyễn Phú Chiến Học Sinh Thành viên
 27 Trương Thị Thương Học Sinh Thành viên
 28 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Học Sinh Thành viên
 29 Hoàng Đình Lợi Học Sinh Thành viên
 30 Trần Ngọc Anh Học SinhThành viên 
 31 Nguyễn Thị Hoài Thương Học Sinh Thành viên
 32 Trần Văn Nam Học Sinh Thành viên
 33 Nguyễn Thị Tâm Học Sinh Thành viên
 34 Nguyễn Thị Hồng Nhung Học Sinh Thành viên
 35 Nguyễn Đăng Hùng Học Sinh Thành viên
 36 Trương Văn Quốc Học Sinh Thành viên
 37 Nguyễn Thị Hậu Học SinhThành viên 
 38 Nguyễn Văn Huy Học Sinh Thành viên
 39 Nguyễn Phan Thu Uyên Học Sinh Thành viên
 40 Hoàng Đạo Học Sinh Thành viên
 41 Nguyễn Thị Như Hường Học Sinh Thành viên


 
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394983
Đang trực tuyến 1230