DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
KẾ HOẠCH
Kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm 2015-2016
 Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xây dựng kế hoạc tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm, với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh, để từ đó nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên có phương pháp điều chỉnh trong hoạt động dạy và học cho phù hợp với đối từng tượng học sinh.

Qua kết quả khảo sát phát hiện những học sinh có tố chất tốt ở các bộ môn, thành lập các đội tuyển để ôn luyện tạo nguồn học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do Bộ và Sở tổ chức. Đồng thời phát những học sinh yếu kém để có kế hoạch tổ chức phụ đạo nâng cao khả năng học tập cho các em.

2. Yêu cầu

Giáo viên được phân công ra đề, coi và chấm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kết quả khảo sát phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh ở các năm học trước.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Các môn kiểm tra: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng anh.

2. Nội dung ra đề kiểm tra:

Khối 10: Kiến thức trọng tâm ở THCS mà chủ yếu là ở lớp 9.

Khối 11: Kiến thức trọng tâm ở lớp từ lớp 10 trở về trước mà chủ yếu là ở lớp 10.

Khối 12: Kiến thức trọng tâm ở lớp từ lớp 11 trở về trước mà chủ yếu là ở lớp 11.

3. Hình thức ra đề kiểm tra:

Ra đề tự luận đối với: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.

Ra đề Tiếng anh có: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận.

Đề Toán, Ngữ văn: 90 phút; Vật lí, Hoá học: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút.

Đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và có sự phân hóa học sinh, đảm bảo có 50% kiến thức: biết, thông hiều; 50% kiến thức: vận dụng và vận dụng cao.

4. Đề kiểm tra: Tổ trưởng tổ chức duyệt đề và nộp về cho nhà trường (Thầy Tuyến) chậm nhất là sáng thứ 5 (03/9/2015)

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA:

  1. Cách thức học sinh làm bài kiểm tra

Môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: Học sinh làm bài trên tờ giấy vở học sinh.

Môn Tiếng Anh: Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ đề.

  1. Sắp xếp phòng thi

Số phòng thi: 20 phòng. Trong đó: Khối 10: 08 phòng, khối 11: 06 phòng, khối 12: 06 phòng.

Học sinh được đánh số báo danh, sắp xếp theo an pha bel.

3. Thời gian tổ chức kiểm tra

Tổ chức vào 3 buổi chiều ngày 08, 09, 10 tháng 9 năm 2015 (có lịch kèm theo)        

4. Chấm bài và báo cáo kết quả: 

GV hoàn thành chấm bài và báo cáo kết quả chậm nhất sáng thứ 5 (17/9/2015), nộp bài thi để lưu hồ sơ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu nhà trường

Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm của trường đến toàn thể giáo viên và học sinh.

Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.

2. Tổ trưởng chuyên môn

Nghiên cứu các kế hoạch và tổ chức phân công GV ra đề kiểm tra, duyệt và lưu đề kiểm tra vào hồ sơ chuyên môn, ghi biên bản và báo cáo về cho nhà trường đúng thời gian quy định.

3. Giáo viên chủ nhiệm

Triển khai kế hoạch của nhà trường đến học sinh những nội dung có liên quan.

Thường xuyên nhắc nhở, động viên việc chuẩn bị của học sinh để đợt thi khảo sát đạt chất lượng cao.

  1. Giáo viên bộ môn

Ra đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn.

Hoàn thành các yêu cầu đúng thời gian qui định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm 2015-2016,  nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.                                    

 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ trưởng (để thực hiện);

- Lưu: VT.


THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1594761
Đang trực tuyến 3960