DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
Quy chế tổ chức và làm việc của chi bộ THPT Nguyễn Trường Tộ
 Căn cứ vào điều lệ của Đảng và hướng dẫn của TW nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng.

BÀI CŨ HƠN
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394950
Đang trực tuyến 1197