DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
VĂN BẢN
Chuẩn hiệu trưởng tt 29; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tt 30

Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT. Ngày22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học,

Thông tư 29 về Chuẩn hiệu trưởng 

Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông 

 Thông tư 30 chuẩn nghề nghiệp giáo viên

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394909
Đang trực tuyến 1156