DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
ĐOÀN TN
Kế hoạch Đại hội Đoàn trường
 Thực hiện chỉ đạo của huyện Đoàn M’đrăk, theo hướng dẫn của Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BTV Đoàn trường THPH Nguyễn Trường Tộ xây dựng kế hoạch đại hội Đoàn trường năm học 2015 – 2016 như sau:

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394985
Đang trực tuyến 1232