DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
Kiểm tra nội bộ
Kiểm tra nội bộ tháng 10/2015
Tổ kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo 4 nội dung đã quy định, Lập biên bản gửi về cho trưởng ban kiểm tra trước ngày 21/10/2015.
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394821
Đang trực tuyến 1068