DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CÔNG ĐOÀN
Nghị quyết HNCB,CC,VC năm học năm học 2015-2016
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Nguyễn Trường Tộ tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2015, tại phòng hội trường trường THPT Nguyễn Trường Tộ

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2015-2016

 


       Căn cứ Quyết định số: 2068/QĐ-UBND, ngày 7 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk;

       Thực hiện Hướng dẫn  Số: 1078 /SGDĐT-GDTrH, ngày 16 tháng 9   năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn liên quan .

     Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Nguyễn Trường Tộ tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2015, tại phòng hội trường trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Thành phần tham dự: 43/ 46 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhà trường.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014- 2015, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 và thông qua các nội quy, quy chế trong hoạt động cơ quan. Sau 02 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quyết nghị:

Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014-2015, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 và thông qua các nội quy, các quy chế của cơ quan được ban hành trong năm học 2015-2016. Hội nghị cũng kiểm điểm sâu sắc những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Hội nghị  thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

I. Một là: Hội nghị đồng tình nhất trí với những Kết quả đạt được trong năm học 2014-2015 mà thầy Hiệu trưởng Đã trình bày trước Hội nghị.

II. Hai là: Về phương hướng

1. Biên chế năm học:

        Học kỳ I:

          Tựu trường ngày 20/8/2015 biên chế các lớp học và chuẩn bị để bước vào năm học mới.

          Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 31/12/ 2015 ( thời gian thực học 19 tuần) hoàn thành chương trình học kỳ I .

Học kỳ II:    

          Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 25/5/2016 ( thời gian thực học 18 tuần ) hoàn thành chương trình năm học .

          Tổ chức thi học kỳ I; II do Sở quyết định. Hoàn thành kết quả khối 12 trước 05/5/2016, kết quả khối 10,11 trước 10/5/2016 .

2. Mục tiêu tổng quát:

-  Năm học 2015-2016 là năm bản lề thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, triển khai chương trình hành động của Bộ GD-ĐT giai đoạn 2011 – 2016 và chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, hướng tới mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” theo tinh thần NQ 29 của HN TW XIII khóa XI; Toàn Trường tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được, tập trung thực hiện các Mục tiêu sau đây:

+ Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Đức, Trí, Thể, Mỹ.

+ Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi.

+ Tăng tỷ lệ huy động học sinh tới trường; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ lưu ban.

3. Các chỉ tiêu cụ thể:

3.1. Về số lượng.

- Phấn đấu tuyển sinh đạt tỉ lệ trên 90% chỉ tiêu được giao.

- Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học trong năm dưới 3%. ( Năm học trước 3,94%)

- Giáo viên đạt chuẩn tỷ lệ 2.25. ( năm học trước tỷ lệ GV trên lớp là 1.8).

3.2. Về chất lượng:

a) Đối với CB, GV, NV.

- Phấn đấu 100% GV hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỉ lệ giáo viên khá, giỏi đạt 90% trở lên.

- Phấn đấu 100% CBQL, GV có đổi mới trong phương pháp quản lí và dạy

học.

- Mỗi giáo viên được dạy cho đồng nghiệp dự là 4 tiết/năm và dự giờ đồng nghiệp 18 tiết trong năm học và thực hiện ít nhất bình quân 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mỗi tổ tham gia 02 tiết hội giảng, 03 tiết thao giảng trong một năm học.

- 100% CBQL, GV, NV có ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc.

- Phấn đấu 100% các tổ CM, 50% cá nhân được kiểm tra công tác chuyên môn trong năm học.

- GV dạy giỏi cấp trường: Phấn đấu bồi dưỡng trên 30% GV đạt GV dạy giỏi cấp trường. Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh đạt trên 10%.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên viết sáng kiến kinh nghiệm đạt tỷ lệ 90 - 100%.

- GV chủ nhiệm giỏi: Phấn đấu trên 50% GV đạt danh hiệu chủ nhiệm giỏi. GVCN sinh hoạt 15 phút đầu giờ mỗi tuần 3 buổi trừ thứ 2 và thứ 7 ( GVCN đăng ký Ban thi đua (Công đoàn) 01 buổi nghỉ sinh hoạt 15 phút đầu giờ/tuần) để ổn định nền nếp, kỷ cương nhằm thực hiện nội quy của trường.

- Xếp loại hồ sơ: Phấn đấu trên 80% GV đạt loại hồ sơ khá, tốt.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở tổ chức.

b) Đối với học sinh:

- Học lực khá, giỏi: Phấn đấu tỉ lệ học sinh giỏi đạt trên 4%; Khá trên 25%; Yếu dưới 10%; ( năm học trước 10,26%); Kém dưới 4% ( năm học trước 4,28%)

- Lớp tiên tiến: Phấn đấu trên 60% (12/20) số lớp.

- Phấn đấu trên 90% học sinh có hạnh kiểm từ khá tốt trở lên.

- Phấn đấu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt trên 85% trở lên.

- Tỉ lệ học sinh đỗ CĐ, ĐH đạt trên 40%  trở lên.

3.3. Về mũi nhọn:

- Phấn đấu bồi dưỡng có 01 đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh, với 8 môn thi. Kết quả mỗi môn có ít nhất 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, phấn đấu có học sinh thi học sinh giỏi cấp Quốc gia.

3.4. Về thi đua khen thưởng:

- Phấn đấu 100% CB, GV, NV đăng kí và có trên 90 % đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (Loại khá). trong đó LĐXS (Loại xuất sắc) trên 50%. CSTĐ cấp CS (30%).

- Phấn đấu đạt 5 tập thể LĐTT (62,4%), trong đó có 02 tập thể LĐTT XS (29%). Đề nghị sở tặng giấy khen.

- Phấn đấu tập thể trường đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc .

- Công đoàn : Đạt danh hiệu Vững mạnh Xuất sắc .

- Đoàn trường : Đạt danh hiệu Vững mạnh.

4.  Nhiệm vụ và Giải pháp:

4.1- Nhiệm vụ:

- Về tư tưởng chính trị: Cán bộ, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân ; thực hiện đầy đủ có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng ; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền giáo dục cho học sinh noi theo. Nhiệt tình với công việc, yêu ngành, yêu nghề, hết mình vì sự nghiệp giáo dục .  

- Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và vận dụng linh hoạt sáng tạo trong công việc. Có tinh thần đoàn kết tập thể, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm đối với học sinh và nhân dân.

          - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn, của các tổ chức trong nhà trường.

- Chú trọng xây dựng chủ đề tích hợp, nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh.

- Theo dõi đổi mới thi cử, kiểm tra đánh giá. Để có có phương thức tổ chức thi, kiểm tra cho phù hợp, có kết quả cao.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh đỗ TN THPT và các trường Cao đẳng, Đại học. Chú trọng bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, kỳ thi khoa học kỹ thuật các cấp.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Siết chặt kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử gắn với kiên quyết xử lý các vi phạm.

- Xây dựng và thực hiện tốt cổng CNTT của trường, xây dựng Websile thptnguyentruongto.edu.vn

- Thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm chấp hành tốt quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá, kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tăng cường cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng, thiết bị dạy học, thực hiện tốt quy chế 3 công khai.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh” “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ… hoạt động theo điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật cùng Nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

- Đối với các tổ CM: Lập kế hoạch của tổ, tổ chức sinh hoạt tổ theo đúng quy định của Thông tư số: 12/2011-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Lên kế hoạch hàng tuần, tháng, học kỳ và thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Không cắt xén dồn ép tiết, không vào trễ ra sớm, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công . Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, kiểm tra đủ cột điểm, vào điểm ở sổ điểm và học bạ kịp thời, tham gia kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đúng quy chế, chính xác, đảm bảo công bằng

4.2- Các giải pháp:

4.2.1. Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền:

- Kết hợp với địa phương trong vùng tuyển sinh tuyên truyền để nhân dân nhận thức được lợi ích của việc học để huy động học sinh ra lớp và giảm tỉ lệ học sinh bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhà trường cần cung cấp đầy đủ những đánh giá về học sinh cho phụ huynh trong các buổi họp phụ huynh hoặc bằng các hình thức khác như: Điện thoại, tin nhắn Viettel, thư từ để  phối kết hợp tốt trong việc giáo dục học sinh.

- Trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá, Nhà trường và các đoàn thể đưa vào các nội dung sinh hoạt mang tính giáo dục cao và có chất lượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các luật: như luật GTĐB, Luật phòng chống tham nhũng,…

4.2.2. Nhóm giải pháp về đội ngũ:

- Triển khai cho các tổ chuyên môn khi xây dựng kế hoạch cần chọn các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cần thiết, phù hợp để đáp ứng được những chỗ yếu, thiếu của các thành viên trong tổ.

- Bộ phận chuyên môn trong Nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với quy mô cấp trường để hạn chế khắc phục những vấn đề tồn tại về phương pháp giáo dục.

- Hàng tháng tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ giáo án, xếp loại giờ dạy của giáo viên để từ đó có biện pháp khắc phục tồn tại của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Hàng tháng các tổ chuyên môn phải có báo cáo chất lượng về chuyên môn trong tổ, kết hợp với Ban giám hiệu, Ban kiểm tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân để nhận định những giáo viên còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu có giáo viên yếu về chuyên môn, nghiệp vụ giao cho tổ cử người giúp đỡ ,hướng dẫn.

- Triển khai cho các giáo viên ít nhất phải có một bài giảng ứng dụng CNTT

4.2.3. Nhóm giải pháp về CSVC, trang thiết bị, kinh phí, xã hội hóa giáo dục…

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cho CB, GV, NV, HS trong toàn trường về ý thức bảo vệ cơ sở vật chất trong nhà trường.

- Phân công nhiệm vụ cho 1 phó hiệu trưởng phụ trách mảng cơ sở vật chất mọi hoạt động trên cơ sở được xây dựng từ đầu năm học.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho bảo vệ cơ quan trong công tác bảo vệ tài sản.

- Thanh tra, kiểm tra tài sản định kì, kịp thời khắc phục các tồn tại  trong quản lí tài sản, đối với những cá nhân cố tình xâm hại tài sản của tập thể phải cương quyết xử lí.

- Cử lãnh đạo Nhà trường, đoàn thể đến các xã  để vận động  gây quỹ phục vụ cho công tác giáo dục.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo nhất là sở GD & ĐT để được đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, quan tâm đến chế độ chính sách cho CB, GV, NV.

- Thực hiện công tác công khai, dân chủ trong tài chính. thực hiện 3 công khai theo TT 09.

4.2.4. Nhóm giải pháp về công tác phối kết hợp trong và ngoài Nhà trường.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, mỗi năm học họp 3 lần, GVCN liên hệ chặt chẽ với BĐDCM lớp, Nhà trường liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ trường.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã EaRiêng nhất là Công an xã EaRiêng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trường học, phối hợp với tạm y tế Xã EaRiêng thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

4.2.5. Nhóm giải pháp về  kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo đúng kế hoạch, để giúp cá nhân và tổ chức phát hiện sai phạm để khắc phục và phát huy các yếu tố tích cực.

- Các tổ CM và nhà trường thường xuyên kiểm tra nội bộ để sớm phát hiện sai phạm.

- Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

4.2.6. Nhóm giải pháp về thi đua khen thưởng.

- Triển khai các văn bản có liên quan về công tác thi đua khen thưởng, cho CB, GV, NV.

- Tổ chức cho CB, GV, NV và các tổ CM công khai đăng ký thi đua đầu năm.

- Hàng tháng các Tổ chuyên môn có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm giúp đỡ các các nhân để đạt chỉ tiêu đã đăng kí.

- Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, Tiên tiến tùy theo điều kiện tài chính của trường mà xác định mức khen cụ thể vào cuối năm học. (Cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ).

- Mỗi năm xếp loại 2 lần: cuối kỳ I và cuối năm. Việc đánh giá xếp loại dựa vào tiêu chí thi đua.

4.2.7. Xây dựng kế hoạch các cuộc vận động lớn.

- Thành lập ban chỉ đạo các cuộc vận động. Thường xuyên đánh giá khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân tiêu biểu và phê bình uốn nắn những cá nhân tổ chức chưa thực hiện nghiêm túc.  

- Tổ chức cho học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác trong các tiết chào cờ đầu tuần.

III. Ba là: Hội nghị đã thông qua những công việc cụ thể hàng tháng.(có nội dung kèm theo)

IV. Bốn là: Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra năm 2014-2015 và phương hướng 2015-2016.

V. Năm là: Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo tài chính; điều chỉnh 2 vấn đề: khoán công tác phí, cách tính tiền thu nhập tăng thêm.

Hộị nghị, thông qua nội quy, các quy chế (sửa đổi, bổ sung hoặc mới) ban hành trong năm học 2015-2016. Gồm:

1. Một là: Chuẩn mực đạo đức nhà giáo

2. Hai là: Tiêu chí thi đua, biểu điểm đánh giá thi đua.

3. Ba là: Nội quy học sinh, Nội quy thư viện, Nội quy phòng thực hành

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Nguyễn Trường Tộ năm học 2015-2016 đã thành công tốt đẹp. Từ diễn đàn trọng thể này, Hội nghị kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Nguyễn Trường Tộ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, chủ động tích cực phát huy nội lực, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà hội nghị đề ra, quyết tâm xây dựng  trường THPT Nguyễn Trường Tộ vững mạnh.

Nghị quyết được thông qua hồi 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng  9  năm 2015.

     CHỦ TỊCH ĐOÀN                                                THƯ KÝ

          ( Đã ký)                                                            ( Đã ký)

     CT CÔNG ĐOÀN                                            HIỆUTRƯỞNG            

              ( Đã ký)                                                            ( Đã ký)  

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394975
Đang trực tuyến 1222