DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
ĐOÀN TN
Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trường Tộ
 Để đảm bảo sự lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2015-2016 đạt kết quả cao, đồng thời đảm bảo việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trường Tộ nhiệm kỳ 2015 -2016 thống nhất ban hành quy chế làm việc, như sau:

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394971
Đang trực tuyến 1218