DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
KẾ HOẠCH
Kế hoạch 5 năm 2015 - 2020
 Với mục tiêu là giáo dục học sinh theo năm điều Bác Hồ dạy, có ý thức động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hiện các nội quy của trường, lớp và tuân thủ pháp luật của nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch của người việt, phong cách học sinh của trường, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học và chống gian dối trong kiểm tra, thi cử.
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1594769
Đang trực tuyến 3968