DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
Nghị quyết năm 2016

Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường. Đảng viên  tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.


THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394955
Đang trực tuyến 1202