DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
VĂN BẢN
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017
 Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016;

THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394916
Đang trực tuyến 1163