DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
LỊCH TUẦN 2015-2016
Từ 07/9/2015 đến 12/9/2015


STT

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Thực hiện các chế độ báo cáo do Sở yêu cầu

BGH

2

Tiếp tục dạy học theo TKB và PPCT

GV-HS

3

Dự giờ đột xuất một số giáo viên

BGH

4

Kiểm tra nội bộ tháng 9: Kiểm tra hồ sơ học sinh của 3 khối

Ban kiểm tra nội bộ

5

Lao động theo kế hoạch (xem kế hoạch đã niêm yết)

Thầy Vinh, GVCN

6

Họp cơ quan tháng 9.

CB-GV-NV

7

Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Kế toán

8

Thi khảo sát chất lượng đầu năm vào ngày 8,9,10/9/2015

BGH, GV

BÀI CŨ HƠN
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394931
Đang trực tuyến 1178