DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
LỊCH TUẦN 2015-2016
Từ 14/9/2015 đến 19/9/2015
 

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Thực hiện các chế độ báo cáo do Sở yêu cầu

BGH

2

Tiếp tục dạy học theo TKB và PPCT

GV-HS

3

Các tổ tiến hành dự giờ, thao giảng theo kế hoạch.

Các tổ CM

4

Hoàn thành kiểm tra nội bộ tháng 9: Kiểm tra hồ sơ học sinh của 3 khối

Ban kiểm tra nội bộ

5

Hoàn thành chấm điểm và vào điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm trên SMAS

Giáo viên

6

Lao động theo kế hoạch (xem kế hoạch đã niêm yết)

Thầy Vinh, GVCN

7

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục từ đề án nhân sự, chương trình, nội dung Hội nghị CNVC. Duyệt kế hoạch dự kiến 16,17/9; Đại hội dự kiến ngày 20/9

Đ/c Hà, Đ/c Mây

BÀI CŨ HƠN
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394932
Đang trực tuyến 1179