DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
KẾ HOẠCH
Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017
Căn cứ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm ở các lớp làm sáng tỏ các đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Về công tác chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017


TT

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

Thầy Nguyễn Văn Quyền

5 phút

2

Khai mạc, chỉ đạo, định hướng cho hội

thảo

Thầy Nguyễn Cảnh Hải

5 phút

3

Nội dung 1: Vai trò của chủ nhiệm với công hướng nghiệp, phân luồng và đôn  đốc, giám sát học sinh của lớp chủ nhiệm trong quá trình dạy thêm học thêm.

Cô Lưu Thị Thanh Nga

10 phút

4

Nội dung 2: Công tác hướng dẫn học sinh lao động và những nội dung cần giáo dục cho học sinh qua công tác này.

Thầy Hoàng văn Sinh


10 phút


Nội dung 3: Các bước và nội dung cơ bản của tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

Cô Đinh Nữ Diễn Chi

10 phút

5

Điều hành thảo luận

Thầy Trần Thế Vinh

20 phút

6

Giải lao


10 phút

7

Kết luận nội dung, bế mạc hội thảo

Thầy Trần Thế Vinh

5 phút


Chú ý: Thầy cô chuẩn bị các câu hỏi trong nội dung ban tổ chức gửi và đặt biệt là những câu hỏi xuất phát từ những tình huống khó khăn của lớp cũng như cách làm hay của lớp để đưa ra thảo luận trong buổi hội thảo.

        BTC


Tập tin đính kèm:
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1402782
Đang trực tuyến 647