DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
KẾ HOẠCH
Sơ kết 5 năm về thực hiện quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm theo Quyết định 08/2013/QĐ- UBND, ngày 1/2/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk
Hình thức tổ chức lớp học hằng năm được đổi mới và đa dạng hơn, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học nên thu hút học sinh đăng ký học ngày càng nhiều và chất lượng dạy và học trong công tác dạy thêm, học thêm ngày được nâng lên.
 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
Sơ kết 5 năm về thực hiện quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm
theo Quyết định 08/2013/QĐ- UBND, ngày 1/2/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk
(Kèm theo Kế hoạch số 345  /KH-NTTo, ngày 11/3/2017)
TT Nội dung Thực hiện
1 Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. Thầy Ánh
2 Phát biểu khai mạc Hội nghị                                          Thầy Hải
3 Báo sơ kết 5 năm về thực hiện quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm theo Quyết định 08/2013/QĐ- UBND, ngày 1/2/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk.                                   Thầy Hải
4 Trình bày bài viết tham luận về công tác dạy thêm, học thêm của Tổ Toán - Tin:               Thầy Tín
5 Trình bày bài viết tham luận về công tác dạy thêm, học thêm của Tổ Ngữ văn:                   Cô Vân
6 Giải lao
7 Thảo luận, ý kiến đóng góp                                             Hội nghị
8 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở                             Lãnh đạo Sở
9 Kết luận, bế mạc Hội nghị                                             Thầy Hải
Chú ý: Thầy cô chuẩn bị các ý kiến xuất phát từ những khó khăn của thầy cô trong quá trình dạy thêm để đưa ra thảo luận trong Hội nghị.
BAN TỔ CHỨC

Tập tin đính kèm:
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1402667
Đang trực tuyến 532