DANH MỤC
v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0500) 6585986
Hiệu trưởng
truongtomdrak@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
(0500) 6585986
Quản trị website
0963574568
Bộ giáo dục Sơ giáo dục ĐăkLăk Bài tham luân phương pháp học tập tốt Kế hoạch Hội thi ATGT năm học 2015-2016 Đại hội Đoàn trường Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017
CHI BỘ ĐẢNG
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017
Căn cứ vào Điều 30 điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (Khóa X), quy chế làm việc của chi bộ trường THPT Nguyễn Trường Tộ nhiệm kì 2015-2020. Chi bộ Nguyễn Trường Tộ xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2017 như sau :
 
 
THÔNG BÁO
VIDEO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Số lượt truy cập 1394963
Đang trực tuyến 1210