Giáo dục
  12/01/2022

  Cảm nhận về chi tiết dòng nước mắt trong Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài xa

  Cảm nhận về chi tiết dòng nước mắt trong Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài xa Văn mẫu lớp 12:…
  Giáo dục
  12/01/2022

  Màu sắc Nam Bộ trong truyện “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi

  Màu sắc Nam Bộ trong truyện “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi Văn mẫu lớp 12: Màu…
  Giáo dục
  12/01/2022

  So sánh hình ảnh nhân vật Tnú trong bài “Rừng xà nu” và nhân vật Việt trong bài “Những đứa con trong gia đình”

  So sánh hình ảnh nhân vật Tnú trong bài “Rừng xà nu” và nhân vật Việt trong bài “Những đứa…
  Giáo dục
  12/01/2022

  Phân tích nhân vật Hạ Du trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn

  Phân tích nhân vật Hạ Du trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn Văn mẫu: Phân tích nhân vật Hạ…
  Giáo dục
  12/01/2022

  Cảm nhận về tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-minh-uê

  Cảm nhận về tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-minh-uê Văn mẫu: Cảm nhận về tác phẩm Ông…
  Giáo dục
  12/01/2022

  Phân tích bài thơ Tây Tiến hay và Chất

  Phân tích bài thơ Tây Tiến hay và Chất Phân tích bài thơ Tây Tiến là tài liệu được đội…
  Giáo dục
  11/01/2022

  Cảm nhận về quá trình thức tỉnh của nhân vật Mị liên hệ với Chí Phèo

  Cảm nhận về quá trình thức tỉnh của nhân vật Mị liên hệ với Chí Phèo Quá trình thức tỉnh…
  Giáo dục
  11/01/2022

  Cảm nhận tâm trạng của nhân vật Tràng liên hệ với tâm trạng Chí Phèo

  Cảm nhận tâm trạng của nhân vật Tràng liên hệ với tâm trạng Chí Phèo Cảm nhận tâm trạng của…
  Giáo dục
  11/01/2022

  Phân tích giá trị lịch sử của bản “Tuyên ngôn độc lập”

  Phân tích giá trị lịch sử của bản “Tuyên ngôn độc lập” Văn mẫu lớp 12: Phân tích giá trị…
  Giáo dục
  11/01/2022

  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Nhân bất học bất tri lý

  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Nhân bất học bất tri lý Văn mẫu lớp 12: Nghị luận…
  Back to top button