Giáo dục
  2 tuần trước

  Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ của đoạn thơ sau: “Tôi đâu biết…. Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn” (“Đò Lèn” – Nguyễn Duy)

  Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ của đoạn thơ sau: “Tôi đâu biết…. Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Tưởng tượng và viết một đoạn văn về cuộc sống tương lai của hai bố con An-đrây Xô-cô-lốp trong tác phẩm Số phận con người của Sô-lô-khốp

  Tưởng tượng và viết một đoạn văn về cuộc sống tương lai của hai bố con An-đrây Xô-cô-lốp trong tác…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn coi văn học là một thứ vũ khí chiến đấu mạnh mẽ và sắc bén anh (chị) hãy làm sáng tỏ quan niệm đó

  Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn coi văn học là một thứ vũ khí chiến đấu mạnh mẽ…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và internet trong giới trẻ hiện nay

  Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và internet trong giới trẻ hiện nay Những bài văn…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng nhiều học sinh coi thường các môn học khoa học xã hội và nhân văn

  Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng nhiều học sinh coi thường các môn học khoa học xã hội…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Anh (chị) suy nghĩ gì về những thành công và thất bại trong hành trình kiếm tìm những giá trị cao đẹp của đời sống con người

  Anh (chị) suy nghĩ gì về những thành công và thất bại trong hành trình kiếm tìm những giá trị…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  “Bậc thánh nhân không tích lũy, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn. Đức của thánh nhân chia sẻ chứ không tranh giành”

  “Bậc thánh nhân không tích lũy, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn.…
  Giáo dục
  2 tuần trước

  Bàn luận về Nói và làm trong cuộc sống

  Bàn luận về Nói và làm trong cuộc sống Những bài văn mẫu hay lớp 12 Văn mẫu lớp 12:…
  Back to top button